Druga psihosocijalna edukacija volontera

Dana 08. listopada 2022. u sklopu projekta “Jačanje kapaciteta udruge AKOSIS te razvoj atletike osoba s invaliditetom” održana je Druga psihosocijalna edukacija volontera. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Cilj i svrha projekta je edukacija i razvoj stručnih kadrova Korisnika i Partnera u području upravljanja menadžmentom volontera i unapređenju rada sa para atletičarima te širenje svijesti o dobrobiti bavljenja sportom osoba s invaliditetom. Projektom smo dobiti educirane i motivirane volontere i trenere na lokalnoj razini.

Program edukacije sadržavao je Uvodni sadržaj u osnovne pojmove; Senzibiliziranje lokalne zajednice i uključivanje osoba s invaliditetom; Predrasude i stavovi o osobama s invaliditetom; Konvencija o pravima osoba s invaliditetom; Kineziološke aktivnosti za osobe s invaliditetom; Roditelji u sportu; Komunikacija i komunikacijske vještine; Uvažavanje specifičnosti osoba s invaliditetom i Prava i usluge za osobe s invaliditetom iz sustava socijalne skrbi.

Zahvaljujemo predavaču Ivanu Brkljačiću i našim volonterima na sudjelovanju u edukaciji i podršci koju pružaju Paraatletskom klubu Samobor za bolji rast i razvoj na lokalnoj razini. Također u budućnosti očekujemo snažnu podršku šire javnosti za održivi rast i razvoj para atletike.

Podijelite članak na društvenim mrežama:
Facebook
Twitter
Email