T/F 20

Svjetska para atletika odredila je sportsku klasu T / F20 -za sportaše s ograničenjima aktivnosti koja su posljedica intelektualnog oštećenja. Ti sportaši nazivaju se “sportaši s intelektualnim oštećenjem”.

Prihvatljiva umanjena vrijednost

Prihvatljivo intelektualno oštećenje
Sportaši s intelektualnim oštećenjem imaju ograničenje u intelektualnom funkcioniranju i adaptivnom ponašanju koje utječe na konceptualne, društvene i praktične adaptivne vještine potrebne za svakodnevni život. Oštećenje mora biti prisutno prije navršene 18 godine. Granične intelektualne poteškoće IQ75.  

Kriteriji za ispunjavanje uvjeta

Prije ocjene sportaša, sportaš mora biti u skladu sa sljedećim kriterijima podobnosti koje postavlja svjetska para atletika:

■ Sportaš mora ispunjavati kriterij prihvatljivosti VIRTUS sporta (kao što je navedeno na web stranici VIRTUS) prije dovršetka postupak registracije za Worla Para Athletics:

■ Sportaš mora ispuniti Upitnik za treniranje i ograničenje sporta (TSAL-Q) koji je dostavila Svjetski para atletika (koji mora biti ispunjen u posljednjih dvanaest (12) mjeseci).