Otvoren Poziv za upis polaznika u program osposobljavanja za voditelja atletike

Hrvatski institut za kineziologiju otvorio je Poziv za upis pete generacije polaznika u program osposobljavanja za voditelja atletike.

Program je verificiran od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja te predstavlja zakonski minimum za obavljanje stručnih poslova u atletici. Poziv je otvoren do 30. rujna 2022. godine.

POZIV NA UPIS
Poštovani,
Upravno vijeće Hrvatskog instituta za kineziologiju na svojoj 4. redovitoj sjednici dana

 1. srpnja 2022. godine donijelo je odluku o raspisivanju POZIVA za upis polaznika u
  program osposobljavanja za obavljanje poslova voditelja/ice ATLETIKE.
  ROK za prijave na natječaj je 30. rujna 2022. godine
  (s mogućim produljenjem roka ukoliko ne bude dovoljno prijava)
  Navedeni program osposobljavanja predstavlja osnovnu (početnu) razinu
  osposobljenosti za obavljanje stručnih poslova u ATLETICI.
  TRAJANJE PROGRAMA
  Program osposobljavanja realizirat će se provedbom nastavnog plana i programa u
  fondu od 300 sati.
  Predviđeni termini održavanja nastave:
  • Prvi termin održavanja nastave – opće nastavne cjeline (50 sati): listopad 2022.
  godine
  • Specijalistički dio nastave (150 sati) planira se realizirati (vikendima) od studenog
 2. do kraja svibnja 2023. godine.
  • Praktična nastava (100 sati): od prosinca 2022. do kraja svibnja 2023. godine
  Hrvatski institut za kineziologiju zadržava pravo izmjene rasporeda nastave kao i
  promjene termina provedbe nastavnog plana i programa ukoliko se za to ukaže opravdana
  potreba. Polaznici će o početku nastave biti unaprijed obaviješteni putem elektronske pošte
  te službene internet stranice (www.hik-kif.eu/atletika) na kojoj se mogu pronaći detaljnije
  informacije o programu.
  UVJETI UPISA
  U program osposobljavanja za obavljanje poslova voditelje/ice atletike može se upisati
  osoba koja ima:
  a) minimalno završenu srednju školu,
  b) navršenih 18 godina života,
  c) minimalno 5 godine bavljenja atletikom (dokaz temeljem potvrde od strane
  Hrvatskog atletskog saveza ili registriranog atletskog kluba),
  d) specifična motorička znanja iz područja atletike koje je polaznik stekao kroz
  neformalno učenje i koja dokazuje kroz prijemni ispit
  e) zadovoljavajući zdravstveni status
  PRIJAVA NA NATJEČAJ I POTREBNI DOKUMENTI
  • kratki životopis,
  • ispunjena prijavnica – upisnica u program osposobljavanja (na web stranicama HIKa i HAS-a)
  • digitalna preslika domovnice,
  • digitalna preslika rodnog lista,
  • digitalna preslika osobne iskaznice,
  • digitalna preslika svjedodžbe ili diplome kao dokaz o prethodno završenoj srednjoj
  školi ili višoj, odnosno visokoj školi,
  • potvrda Hrvatskog atletskog saveza ili atletskog kluba o minimalno 5 godine
  bavljenja atletikom
  Dokumenti se šalju u DIGITALNOM OBLIKU na e-mail: marijo.bakovic@kif.hr s naznakom
  „ZA UPIS – PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA – ATLETIKA“ najkasnije do 30. rujna 2022.
  godine.
  Svi kandidati bit će obaviješteni o ispunjavanju uvjeta natječaja putem e-mail adrese
 3. listopada 2022.
  PRIJEMNI ISPIT I UPISI U PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA
  Svi kandidati koji ispune uvjete natječaja obvezni su prije početka programa
  osposobljavanja pristupiti provjeri specifičnih motoričkih znanja iz područja atletike
  (demonstracija) putem kojih se provjerava kandidatova trenutna razina znanja, a koja je
  neophodna za kvalitetno praćenje navedenog programa.
  Prijemni ispit održat će se na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u petak
 4. listopada 2022. Svi pristupnici prijemnom bit će na vrijeme obaviješteni o broju
  polaznika te o točnom terminu održavanja prijemnog ispita. Kandidati na prijemnom
  ispitu moraju posjedovati sportsku odjeću i obuću kako bi mogli pristupiti istom.
  Trošak provedbe prijemnog ispita iznosi 500,00 kn (pet stotina kuna ili 66,36 eura) i
  uplaćuje se putem opće uplatnice ili internet bankarstva na broj žiro računa Hrvatskog
  instituta za kineziologiju: HR29 23400091 110794237, model: HR67, poziv na broj: OIB
  kandidata – 5000 – 10, opis plaćanja: trošak prijemnog ispita – Ime i prezime kandidata
  – ATLETIKA.
  Kao dokaz o uredno izvršenoj uplati polaznici šalju digitalnu presliku potvrde o uplati
  na marijo.bakovic@kif.hr najkasnije do 3 dana prije održavanja prijemnog ispita. Svim
  polaznicima koji zadovolje praktičnu provjeru i uvjete upisa NAVEDENI TROŠAK ĆE BITI
  URAČUNAT U CIJENU UKUPNE ŠKOLARINE.
  UPISI za sve polaznike kao i potpisivanje UGOVORA O OBRAZOVANJU između
  polaznika i Hrvatskog instituta za kineziologiju provest će se po završetku prijemnog ispita
  na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
  UPISI U PROGRAM I POTREBNI DOKUMENTI
  Svi polaznici koji zadovolje na provjeri specifičnih motoričkih znanja iz područja
  atletike dužni su prilikom UPISA priložiti sljedeće dokumente u tiskanom obliku te iste
  originale predočiti na uvid:
  Dokumenti:
  • ispunjena prijavnica – upisnica u program osposobljavanja (obrazac se nalazi na
  web stranicama HIK-a i HAS-a),
  • preslika domovnice,
  • preslika rodnog lista,
  • preslika osobne iskaznice,
  • preslika svjedodžbe ili diplome kao dokaz o prethodno završenoj srednjoj školi ili
  višoj, odnosno visokoj školi,
  • potvrda Hrvatskog atletskog saveza ili atletskog kluba o minimalno 5 godina
  bavljenja atletikom
  CIJENA PROGRAMA
  Cijena PROGRAMA OSPOSOBLJAVANJA za obavljanje poslova voditelja/ice
  ATLETIKE koji se provodi u suradnji Hrvatskog instituta za kineziologiju i Kineziološkog
  fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, iznosit će 9.000,00 kuna (1.194,50 eura) s mogućnošću
  obročne otplate do najviše 6 rata.
  Obročna otplata – SAMO PBZ – Maestro, Visa i American Express do najviše 6 rata.
  Jednokratno plaćanje – SVE banke – Maestro, MasterCard, Visa, American Express.
  • kreditne kartice – u obzir dolaze gore navedene vrste kartica svih banaka, a uvjeti
  otplate regulirani su s Vašom bankom (također moguća obročna otplata)
  • kartice tekućeg računa – cjelokupan iznos naplaćuje se jednokratno.
  • trošak prijemnog ispita u iznosu od 500,00 kuna uračunava se u ukupnu cijenu
  programa osposobljavanja ukoliko kandidat zadovolji SVE uvjete natječaja, kao i na
  provjeri specifičnih motoričkih znanja iz područja atletike.
  Podaci kod uplate školarine:
  Uplata troškova programa osposobljavanja uplaćuje se na žiro račun Hrvatskog instituta
  za kineziologiju, žiro račun: HR29 2340009 1110794237, model: HR67, poziv na broj
  primatelja: OIB kandidata – 5000, opis plaćanja: školarina – Ime i prezime polaznika –
  ATLETIKA
  UVJERENJE O ZAVRŠENOM PROGRAMU OSPOSOBLJAVANJA
  Po završetku programa osposobljavanja i uspješno položenim ispitima polaznik
  dobiva Uvjerenje o osposobljavanju za obavljanje poslova voditelja/ice ATLETIKE koje se
  upisuje u e-radnu knjižicu.
  NASTAVNA GRUPA
  Preduvjet za provođenje programa osposobljavanja je minimalna popunjenost
  nastavne grupe s 14 polaznika, a maksimalna 24. Pokretanje programa sa manjim
  brojem polaznika od 14 je moguća s tim da Hrvatski institut za kineziologiju zadržava pravo
  korekcije cijene programa prema broju polaznika.
  Rang lista i formiranje nastavnih grupa (u slučaju većeg broja kandidata) bit će
  objavljeno netom po završetku prijemnog ispita, prije početka UPISA.
  Horvaćanski zavoj 15 Hrvatski institut za kineziologiju
  10 000 ZAGREB ravnatelj
  doc. dr. sc. Marijo Baković, stručni voditelj izv. prof. dr. sc. Petar Barbaros
  e-mail: marijo.bakovic@kif.hr e-mail: petar.barbaros@kif.hr
Podijelite članak na društvenim mrežama:
Facebook
Twitter
Email