Sportaši

LICENCIRANI SPORTAŠI

U kategoriji SPORTAŠI objavljene su kratke biografije sportaša koji imaj Licencu za Međunarodna natjecanja, njihovo oštećenje, klasa (sportski razred) i najbolji rezultati.

Da bi sportaš dobio licencu mora proći nacionalnu klasifikaciju (sportski razred u kojem se natječe), a onda ovisno o rezultatu odlazi na Međunarodnu klasifikaciju WPA (IPC-a). Medicinska dokumentacija treba biti prevedena na engleski jezik.